DUYURULAR

DUYURU TARİHİ : 30.05.2021
KONUSU                : - Yaşam Yönetmeliğinin Yayımı
                                   - Aidatların Ödenmesi
Değerli Heramis Termal Tatil Köyü Devre Mülk Hakkı Sahibi,

Heramis Termal Tatil Köyü Yönetim Planına ve Devre Mülk Sözleşmelerine uygun olarak düzenlenen Yaşam Yönetmeliği sitemizde yayınlanmıştır. Tüm hak sahiplerinin ve konutları kullanan misafirlerimizin Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeleri en büyük dileğimiz ve temennimizdir.

Bu vesileyle tesisimizin hayatiyetiyle çok yakından ilgili bir konuya dikkatinizi çekmek isteriz. Tesisimiz 12 ay, 365 gün açık ve faaliyette olup her yıl harcamaları da 01 Ocak günüyle beraber başlamaktadır. Bu sebeptendir ki Yönetim Planının 46. maddesinde, “aidatların her takvim yılı başlangıcından en geç Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi”, ödemelerin zamanında yapılmamasının sebep olacağı açmazlar dikkate alınarak da “ aidatların vaktinde ödenmemesi halinde, gecikilen her gün için, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı uygulanır. Aidatlarını ödemeyen Hak Sahipleri, aidat borçları olduğu müddetçe devre mülklerden ne kendileri ve ne de kiraya vereceği üçüncü kişiler yararlanabilir” hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda da altını çizdiğimiz üzere aidatların ilk iki ay içerisinde ödenmesi, doğrudan işletmenin hayatiyetiyle ilgilidir. Bu kaynaktan yoksun kalması halinde işletmenin ilk dört ayında açık kalması, yoğun yaz dönemi hazırlıklarını yapması, 380 konutta eskiyen, bozulan, kırılan demirbaşları tamir ettirmesi, yenilemesi mümkün olmamaktadır / olmayacaktır.

Konunun önemini dikkate alarak, hem işletmeyi kapatmak, hem de Yönetimi %5 gecikme tazminatı talep ve takip etmek zorunda bırakmamak için, normal aidatınızı her yılın ilk iki ayı içinde, bu yılki aidatınızı da en erken sürede ödemenizi önemle rica ediyor / bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Heramis Termal Tatil Köyü Yönetimi

DUYURU TARİHİ :29.05.2021

HERAMİS TERMAL TATİL KÖYÜ YAŞAM YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – Tanımlar

Yönetim     : Heramis Termal Tatil Köyü Yönetimini, Tesis bir şirket tarafından yönetiliyorsa İşletme Şirketini,

Web Sitesi  : İşletme Şirketine ait resmi web sitesini (www.heramistermal.com),

Daire          : Devre mülk kurulan her bir bağımsız bölümü,

Dönem       : 14 Gece 15 gündüz devre mülk kullanma süresini,

Kullanıcı    : Daireyi kullanan Devre Mülk hakkı sahibini, yerine gönderdiği kişileri veya kiracısını,

Tesis           : Heramis Termal Tatil Köyünü ifade etmektedir.

Madde 2 – Tesise Girişler / Çıkışlar ve Daire Teslimleri

2.1 Daire teslimleri en erken saat 14:00’de başlar. Daireler, dönem bitiş tarihinde en geç 12:00’ye kadar boşaltılarak tesis yetkililerine teslim edilir. Zamanında boşaltılıp teslim edilmeyen daireler için saat başına Yönetimce o yıl için tespit edilmiş para cezası uygulanır.

2.2 Daireler, içinde bulunan tüm demirbaşlar ile birlikte imza karşılığı zimmetli olarak kullanıcılara teslim edilir. Teslim formu imzalandıktan sonra, kullanıcı dairede herhangi bir eksiklik olduğunu iddia edemez.

2.3 Kullanıcılara zimmetlenmiş olan demirbaşlar, dönem bitiş tarihinde tesis yetkililerince kontrol edilerek daire ile birlikte imza karşılığı teslim alınır. Demirbaşlarda herhangi bir hasar veya eksilme tespit edilmesi durumunda, demirbaş teslim tutanağında yazılı bedel kullanıcıdan tahsil edilir. Dönem bitiş tarihinde yoğunluk yaşanmaması bakımından, çıkış saatinden en az yarım saat önce dairenin boşaltılıp, resepsiyondan yetkili personelin gelmesi için müracaat edilmesi gerekmektedir.

2.4 Kullanıcı daireyi ve dairedeki eşyaları teslim aldığı düzende, özellikle mutfak bölümündeki eşyaları yıkanmış ve temiz olarak raftaki yerlerine konmuş vaziyette teslim etmek zorundadır. Mutfak bölümünü kirli bırakan veya eşyalarını zamanında yıkamayarak bulaşık makinesi içerisinde yetkiliye teslim eden kullanıcıdan Yönetimce o yıl için tespit edilmiş miktarda temizlik ücreti tahsil edilir.

2.5 Dönem sonundaki daire tesliminde tekstil ürünleri sayımı için havluların banyo askılarına dizilmiş veya düzgün bir şekilde sayıma hazır halde tutulması gerekmektedir. Havluların alındığı sayıda iade edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

2.6 Tesise giriş kaydı yapılırken her oda için iki adet oda kartı verilir. Konaklama yapan herkese bileklik takılır. Tesis girişinde, sosyal alanlarda, SPA merkezi girişinde, plajda vs. bilekliğin, istendiğinde görevlilere gösterilmesi mecburidir. Bilekliği olmayan kullanıcılar SPA merkezinden, havuzlardan ve plajdaki şezlonglardan faydalanamazlar.

2.7 Oda kartının kaybolması halinde kaybolan her bir kartın Yönetimce tespit edilmiş bedeli kullanıcıdan tahsil edilir. Bu durumda, dairenin güvenliğinin korunması için, daire ile ilgili kartların iptal edilmesi, yenilenmesi gerekmektedir. Bu işlemi yaptırmayan kullanıcılar kaybolan kartlardan kaynaklanan güvenlik zafiyetinden dolayı işletmeyi sorumlu tutamaz.

Madde 3 – Daire Kullanımı

3.1 1+1 Daireler dört (4) kişi, 2+1 daireler altı (6) kişi kapasiteli olup, Yönetim Planı ve Devre Mülk sözleşmesi uyarınca, daire kapasitesinin üzerindeki sayıda kişinin dairede konaklamasına yönetimin engel olma yetkisi vardır.

3.2 Dairedeki konaklama kapasitesini arttırmak adına tesise dışardan yatak, çekyat vb. eşya getirilemez.

3.3 Dönem boyunca dairede bulunacak kişilerin kimlik bilgilerinin tesise giriş sırasında resepsiyona bildirilmesi zorunludur. Söz konusu bildirim içeriğinde; ilgili kişi ya da kişilerin adı, soyadı, TC kimlik numaraları, adresleri, araç plakası, iletişim bilgileri ve Yönetimce belirlenecek gerekli diğer bilgiler yer alır.

3.4 Dairelerde tüketilen elektrik, kullanıcılar tarafından ayrıca ödenir. Tesise giriş esnasında sayaçlar Yönetim tarafından okunarak tespit edilir, tesis ayrılışında kullanım bedeli kullanıcıdan tahsil edilir.

3.5 Dairelerde sigara içilmesi yasaktır. Dairesinde sigara içildiği tespit edilen kullanıcı hakkında kanunen uygulanan ceza tutarında ceza uygulanır.

3.6 Bulaşık makinesi ve çamaşır makinesinde kullanımdan kaynaklanan hataların tespiti halinde, makinelerde oluşacak zararlardan kullanıcı mesuldür.

3.7 Buzdolabının kar yapmaması için, üst kısımdaki buzluk kapağı düzgün ve tam olarak kapatılmalıdır.

3.8 Koltukların yatak olarak kullanılması sırasında alez (koruyucu kılıf) takılması zorunludur. Koltukların alezsiz kullanımı nedeniyle oluşmuş zararlar kullanıcı tarafından karşılanır.

3.9 Dairelerde bulunan eşyaların amacı dışında kullanılması ve özellikle havluların başka bir yere (havuzlar, sosyal tesis, SPA merkezlerine) götürülmesi yasaktır.

3.10 Dairelerin balkonlarından, pencerelerinden, teraslarından çöp atılamaz, halı, kilim vb. silkelenemez, su dökülemez, dışardan görünecek şekilde çamaşır asılamaz.

3.11 Tesis alt yapısını tıkayabilecek nitelikteki çocuk bezi, ıslak mendil, kağıt havlu vs. gibi maddelerin tuvaletlere atılmamasına azami dikkat gösterilmelidir. Aksi taktirde arıtma veya alt yapının tıkanması nedeniyle doğacak zararlar ilgili kullanıcıdan tahsil edilir.

3.12 Daire içerisinde balık, kızartma vb. makul seviyenin üzerine koku yayan yemeklerin pişirilmesi yasaktır. Bu yasağı ihlal ettiği tespit edilen kullanıcılardan, odanın temizlenmesi ve havalandırılması için, Yönetimce o yıl için tespit edilmiş miktarda ceza alınır.

3.13 Daire içinde, balkon, bahçe vb. alanlarda mangal yakılamaz. Daire dış kapısı açık bırakılarak veya balkonda yemek pişirilemez.

3.14 Kapı önlerine çöp konulması yasaktır. Kapı önünde çöp bulunduran kullanıcı hakkında Yönetimce tespit edilmiş miktarda ceza uygulanır. Çöplerin sızdırılmayacak şekilde ağzı kapalı olarak poşet içinde çöp kutularına atılması gerekmektedir.

3.15 Kapı önlerine (çocuk arabası hariç) ayakkabı, terlik, scotter, bisiklet vs. bırakılması yasaktır. Kapı önünde bırakılan eşyalar tesis yetkililerince toplanacaktır.

3.16 Ekstra mensucat değişimi ve daire temizliği Yönetimce tespit edilmiş fiyatlar üzerinden ücret mukabilinde yapılır.

3.17 Bir dairede ya da tesiste meydana gelmiş hasar veya bozukluğun onarımı veya yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için herhangi bir daireye girilmesi veya dairenin boşaltılması gerekiyor ise; kullanıcı dairesine giriş için müsaade vermeye, dairesindeki gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya veya gerekli ise tesisteki müsait başka bir daireye taşınmaya mecburdur.

3.18 Kullanıcılar, tesis ve dairedeki eşyaları kullanırken gerekli özeni göstermek zorundadır. Bu özenin ve hassasiyetin gösterilmediği, makul seviyenin üzerinde kirli bırakılan daireler fotoğraflanarak, paylaşılacaktır. Kullanıcının kiracı olması durumunda, bu kişilerin tesiste bir daha kiralama yapmasına izin verilmeyecektir.

Madde 4 – Genel Tesis Kuralları

4.1 Kullanıcılar, dairelerini ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamaz ve kullandıramaz.

4.2 Tesis içerisinde genel ahlak ve adaba aykırı kıyafetlerle dolaşılamaz.

4.3 Dairelerde, ortak alanlarda veya tesisin herhangi bir yerinde parlayıcı, patlayıcı veya pis kokulu maddeler bulundurulamaz. Koku, duman veya aşırı toza neden olan işlemlerde bulunulamaz.

4.4 Tesiste, geçici olarak dahi hayvan bulundurulması, yasaktır.

4.5 Tesis içerisinde, diğer misafirleri rahatsız edecek şekilde gürültü yapılamaz. Bu çerçevede, ses araçları ve müzik aletleri diğerlerini rahatsız edecek şekilde kullanılamaz. Tesis ortak alanlarında çocukların etrafı rahatsız etmelerinden ve güvenlik zaafı oluşturmalarından velileri sorumludur.

4.6 Tesisin hiçbir yerine hangi amaçlar olursa olsun levha, reklam panosu, tabela, yazı vb. asılamaz. Aksine davranışlarda, cezai şart talep etme hakkı saklı kalmak kaydı ile bahsi geçen levha, pano, tabela vb nin sökülüp toplanması hususunda yönetim yetkilidir. Kullanıcılar bu hususta hiçbir itirazda bulunamazlar.

4.7 Kullanıcılar, tesisteki otopark alanına 1 araç park edebilirler. Otopark olarak belirlenen alanlar haricinde kalan hiçbir yere hiçbir şekil ve suretle araç bırakamazlar.

4.8 Tesisin bahçesinde top oynanması, tüm kapalı alanlarda patenle kayılması, scotter, bisiklet, uzaktan kumandalı araba vs. kullanılması yasaktır.

4.9 SPA, havuzlar, plaj, bahçe, lobi vs. gibi ortak alanlarda daireden yiyecek, içecek getirilerek yenilmesi/içilmesi yasaktır.

4.10 Tesisin çevresinde dron uçurularak video kaydı yapılması yasaktır. İzinsiz dron video kaydı yapan kişiler hakkında hukuki işlem yapmak üzere savcılığa suç bildiriminde bulunulur.

4.11 Tesis içinde misafirlerin kullanımına sunulan internet erişiminin 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun hükümlerine uygun olarak kullanılması yasal zorunluluk olup aksi kullanımların tüm sonuçları kullanıcıya ait olacaktır.

Madde 5 – Aidat

5.1 Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin ödeyecekleri (yıllık) aidatlar her yıl ocak ayının ilk haftası içinde www.heramistermal.com adresinde yayınlanır. Bu aidatların, Tesis Yönetim Planının 46. maddesi hükmü gereğince en geç Şubat ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Aidat borçlarının zamanında ödenmemesi halinde, gecikilen her gün için, aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı uygulanır.

5.2 Devre Mülk Hakkı Sahibi dönem başlangıç tarihinden 30 gün öncesine kadar aidat borcu ve oluşmuş gecikme tazminatını ödemediği taktirde ilgili daireden o dönemde yararlanma hakkı son bulur ve daireyi kiralama hakkı yönetime geçer. Devre Mülk Hakkı Sahibi söz konusu hak mahrumiyetini, Tesis Yönetim Planı ile peşinen ve geri dönülmez bir biçimde kabul etmiştir. Dairenin ilgili dönemde yönetimce kiraya verilebilmesi durumunda, elde edilen kira gelirinden o güne kadar ödenmeyen aidat tutarı ve gecikmiş tazminatı ile %20 kiralama hizmet bedeli düşülür, artan miktar kira bedeli olarak ilgili Hak Sahibine ödenir. Eğer Devre Mülk Hakkı Sahibi birikmiş aidat borcu ile gecikme tazminatını son 30 gün içinde öder ve tesisten faydalanmak isterse, müsait olması halinde kendi dairesinde, müsait olmaması halinde ise, (tesiste yer bulunması hal ve şartıyla) diğer bir dairede konaklayabilecektir. Bu ahvalde kendi dairesinden tahsil edilen kira Yönetime kalır.

5.3 Aidatların ödenmemesi halinde Yönetim gerekli hukuki yollara başvurabilir.

Madde 6 – Kiralama / Kullandırma

6.1 Dairesinin kiraya verilmesini isteyen Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin, yazılı olarak bu talebi yönetime bildirmeleri gerekmektedir.

6.2 Dairesini kiralayan veya üçüncü kişilere kullandırmak isteyen Devre Mülk Hakkı Sahipleri, tesisten temin edecekleri Talep Formuna bu kişilerin kimlik bilgilerini yazıp imzalayarak dairenin kullanımından en az 2 gün önce yönetime ulaştırmak zorundadırlar. Devre Mülk Hakkı Sahibi tarafından imzalı formu yönetime ulaştırılmamış kişilerin dairelerde konaklamasına izin verilmez.

6.3 Devre Mülk Hakkı Sahibi, dairesini en fazla iki periyotta kiraya verebilir veya üçüncü şahıslara kullandırabilir. Kullanıcılar girişlerinde temizlik istemeleri halinde, Yönetimce o sene için belirlenen ücret karşılığında ve yönetime ait temizlik ekibinin uygunluk durumuna göre bu hizmeti alabilirler.

6.4 Dönem süresi içinde daire kullanıcısının değişmesi durumunda her gelen kullanıcı için yeni bir daire teslim formu düzenlenir. Daire çıkışlarında oluşmuş eksiklik veya hasarların bedeli daireden en son çıkan kullanıcıdan tahsil edilir. Bu eksiklerden Devre Mülk Hakkı Sahibi de sorumludur.

Madde 7 – Güvenlik

7.1 Kullanıcılar, Yaşam Yönetmeliği, Devre Mülk Sözleşmesi ile Yönetim Planı hükümlerine uymak, gerek kendi dairelerini, gerekse ortak yerleri kullanırken iyi niyet kaidelerine uymak, birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarına saygı duymak konusunda gerekli özeni göstermek ve bir bütün olarak tesis yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürler.

7.2 Kullanıcılar, tesis güvenliğinin bazı kurallara tabi olduğunun bilinci ile gerek kendilerine gerekse misafirlerine, kimlik sorulması, kartlı giriş, biometrik tanıma, parmak izi vb. sistemler ile erişim kontrolü yapılması, ortak yerlerde Kapalı Devre Kamera Sistemi ile izleme ve kayıt yapılması dedektör cihazlarıyla kontrol vb. gibi konularda getirilebilecek, güvenlik talimatlarında tanımlanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

7.3 Kullanıcılar, tesisin çeşitli yerlerine konulacak olan Kapalı Devre Kamera Sistemi’nin (CCTV) güvenlik önlemi olarak konulduğunun bilgi ve bilincindedirler. Bu sisteme bağlı olan kameralar, ortak alanlara konumlandırılacağından, özel hayatlarının gizliliğini ihlal edildiğini iddia edemezler. CCTV sistemleri tarafından, kendilerinin Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden davranışlarının tespit edilmesi halinde, Yönetimce bu kayıtlar ile birlikte ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulabilecek, bu kayıtlar aleyhlerinde delil olarak kullanılabilecektir.

7.4 Özel güvenlik personeli, tesis içindeki diğer kullanıcıların rahatsız olmaması ve korunması için gerekli durumlarda müdahale etmeye yetkilidir. Görevli personelin tesis huzur ve işleyişini korumak amacıyla konulmuş kuralları hatırlatmaları sırasında kullanıcılar personele kötü söz ve davranışlarda bulunamaz.

Madde 8 – SPA Merkezi, Havuz ve Plaj Kullanım Kuralları

8.1 Plajda şezlong ve şemsiye hizmeti saat 08:30 da başlar 20:00 de sona erer. Şezlongların toplanması için plajın saat 20:00 de boşaltılması zaruridir.

8.2 SPA merkezine cep telefonu ile girilmesi yasaktır.

8.3 Soyunma odalarındaki dolaplara bırakılan telefon veya değerli eşyalardan Yönetim hiçbir şekilde sorumlu değildir.

8.4 SPA merkezine, bilekliği olmayanlar giremez. 5 yaş üzeri erkek çocukların bayan bölümüne, kız çocukların ise erkek bölümüne girmeleri yasaktır.

8.5 Havuzların kullanımı öncesinde duş alınması mecburidir. Özelliklede deniz kullanımı sonrasında kumlu, yağlı veya güneş kremli olarak havuzlar kullanılamaz.

8.6 SPA merkezine havlusuz, havuzlara bonesiz ve saunaya havlu veya peştamalsiz girilmesi yasaktır.

8.7 Bez kullanan ve 5 yaşından küçük çocuklar büyük havuzları kullanamazlar. Sadece havuz için uygun bez kullananların çocuk havuzuna girmesine izin verilir. Yapılan uyarıya rağmen çocuklarına uygunsuz şekilde havuz kullandıranlara ve havuzların boşaltılarak temizlenmesine sebep olanlara Yönetimce o yıl için tespit edilmiş miktarlarda ceza uygulanır.

8.8 Termal suyun kemik gelişimi tamamlanmamış çocuklar üzerindeki olası zararları nedeniyle 12 yaşından küçük çocukların termal havuzları kullanması yasaktır.

8.9 SPA merkezine, plastik şişede olması kaydıyla, su haricinde dışardan yiyecek içecek getirilmesi yasaktır.

8.10 Havuz bölgesinde cam şişe ve bardak kullanılmaz.

8.11 SPA merkezindeki demirbaşlara (şezlong, şemsiye, sandalye ve benzeri) rezervasyon yapılamaz.

8.12 SPA merkezine ayakkabı ile girilmez.

8.13 Tuz odası, Fin hamamı ve sauna bölümüne terlik ile girilemez.

8.14 SPA merkezinde, (koşmak, itişmek,havuza atlamak, bağırmak, yüksek sesle konuşmak gibi) kişinin kendisi ya da başkaları için tehlike oluşturacak ve rahatsız edecek davranışlarda bulunulamaz.

8.15 SPA merkezindeki mekanlara (havuz, sauna vb) mayo, şort gibi uygun kıyafetler ile girilmesi şarttır.

8.16 Yağlı veya güneş kremliyken şezlongları havlusuz kullanmak yasaktır.

8.17 Açık kanamalı yaralar, mantar ve bulaşıcı hastalık hallerinde kesinlikle havuza girilemez.

8.18 SPA merkezi ve havuz demirbaşlarına hasar veren kullanıcılardan oluşan hasar bedelleri tahsil edilir.

8.19 Küçük çocuklar, yüzme bilmeyenler ve sağlık sorunları bulunanların havuzu yanlarında refakatçi olmadan kullanmaları tehlikeli ve yasaktır.

8.20 Havuz alanı kullanıcılarının kurallara uymamasından doğacak tehlikeler ile her türlü zarar ve can güvenliği sorumluluğu kendilerine aittir.

8.21 Yüksek tansiyonu olanlar, hamileler, yeni doğum yapanlar, regl olanlar, siroz hastaları, astım hastaları, kanamalı hastalığı olanlar ve yüksek ateşi olanlar termal havuzu kullanmamalıdırlar.

8.22 Yalnızca banyo amaçlı kullanılan kaplıca kürünün uygulandığı ilk günlerde heyecan, uykusuzluk, halsizlik gibi durumla karşılaşıldığında derhal doktora başvurulmalıdır.

8.23 16 Yaşından küçüklerin tek başına buhar odası, hamam ve saunayı kullanmaları yasaktır.

8.24 Kan pıhtılaşması, damar sertliği, damar genişlemesi olanlar, uyuşturucu madde içeren ilaçları kullananlar, sara hastaları, kalp rahatsızlığı, diyabet, düşük veya yüksek tansiyon hastaları ile yaşlı ve hamile kişiler buhar odası ve hamamı kullanmamalıdırlar.

8.25 Yüksek tansiyon, astım, kalp rahatsızlığı, kan dolaşımı bozuklukları, şeker, sara gibi kronik hastalıkları olanların, hamilelerin, antibiyotik, sakinleştirici, uyarıcı veya metabolizma hızlandırıcı etkisi olan ilaç kullananların doktorlarına danışmadan saunaya girmeleri tehlikelidir.

8.26 Saunaya girerken gözlük, kontak lens ve takılar çıkarılmalıdır.

8.27 SPA merkezi, havuz ve plaj kurallarına uymaması durumunda, kullanıcı görevlilerce SPA merkezinden, havuzlardan, plajdan dışarı çıkartılır ve o gün bir daha kullanımına izin verilmez. Aynı kişinin davranışlarını tekrarlaması durumunda kanuni yollara başvurulur.

8.28 Yoğunluğun çok olduğu dönemlerde, spa, Yönetimce uygun görülen şekilde, saatli ve randevulu olarak kullanılabilecektir.

8.29 Doğal afet ve salgın hastalıklar gibi olağan dışı durumlarda İçişleri Bakanlığı ve İl Pandemi Kurulları kararlarına uyularak hizmet veren alanların kullanımları sınırlandırılabilecek ve / veya kapatılabilecektir.

Madde 9 – Cezalar

9.1 Yönetim Planına, Devre Mülk Sözleşmesine veya Yaşam Yönetmeliğine aykırı hareket eden kullanıcıya sözlü uyarıda bulunulur. Durumunu düzeltmeyen ve ihlalini sürdüren kullanıcılara yönetim tarafından bir uyarı yazısı gönderilir. Söz konusu uyarı yazısı ile; Tebellüğ tarihinden itibaren Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesinde sözü edilen çekilmezlik şartı gerçekleşmiş sayılarak bu maddeye göre Devre Mülk Kurulan Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devre Mülk hakkının devri için dava açmak için gerekli hukuki prosedürün başlatılacağı bildirilir.

08/03/2021

Değerli Heramis Termal Tatil Köyü Kat Maliki,

Heramis Termal Tatil Köyü’nde kat maliki olarak yılın belirli dönemlerinde tatil köyünden ve hizmetlerimizden yararlanmaktasınız.

Malumlarınız olduğu üzere Heramis Termal Tatil Köyü Yönetim Planı’nın Ortak Giderlerin Ödenmesi başlıklı 46. maddesinde “Kat Malikleri malik oldukları bağımsız bölüme/devre mülke düşen aidat miktarını her takvim yılı başlangıcından en geç Şubat ayı sonuna kadar ödemekle yükümlüdürler. Kat maliklerinin aidatlarını ödememeleri halinde, gecikilen her gün için, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı uygulanır. Devre mülk hak sahipleri aidatlarını ödemedikleri taktirde ve aidat borçları olduğu müddetçe devre mülklerden ne kendileri ve ne de kiraya vereceği üçüncü kişiler yararlanamazlar” hükmü bulunmaktadır.

Devremülk hakkının herhangi bir nedenden dolayı kullanılmaması aidat yükümlülüğünü kaldırmamaktadır. Heramis Termal Tatil Köyü’müz pandemi kuralları doğrultusunda her türlü hijyen tedbir alınarak sizlere hazır halde tutulmaktadır. Personellerimiz yılın tamamında çalışmaya devam etmekte, sizler tesisimize gelseniz de gelmeseniz de personel giderlerimiz işletme gideri olarak yılın tamamında olmaktadır.

Heramis Termal Tatil Köyü’müzde bakım onarım çalışmalarının her sene kış aylarında yapıldığını, işletmenin sürdürülebilmesi ve sizlere daha kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için gerekli yatırımların yapılabilmesi bakımından aidatların zamanında ve düzenli olarak ödenmesinin gerekliliğini de hatırlatmak isteriz.

Geldiğimiz dönem bakımından Şubat ayı sonuna kadar toplanamayan aidatlar nedeniyle yatırımların ve yenilemelerin yapılamaması söz konusu olup, aidatlarını zamanında yatıran kat maliklerimizin haklarını korumak üzere 2021 yılı şubat ayı sonuna kadar yatırılmayan aidat borçları için %5 gecikme zammının uygulanacağını bildirir, mağduriyet yaşamamanız için Şubat 2021 sonuna kadar (en kısa sürede) aidatlarınızı yatırmanızı önemle arz ederiz.

Saygılarımızla,

Heramis Termal Tatil Köyü İşletme Şirketi

İdasu Turizm ve İşletmecilik A.Ş.

30/01/2021

Müvekkilimiz İDASU TURİZM ve İŞLETMECİLİK TİC. A. Ş. Tarafından 01.01.2019 tarihinden beri işletilmekte olan Heramis Termal Tatil Köyü’nün devre mülk sahiplerinin değişik illerden kendilerini emlak ofisi olarak tanıtan kişi/kişilerin arandığı , başka bir termal tatil köyünün satışının yapılmaya çalışıldığı, aidat borcu olanlardan aidat borçları bu firmalarca talep edildiği, anında kredi çıkarılarak, müvekkil şirketimiz ve işletmemizle alakası olmayan hesaplara para aktarımı yapılmaya çalışıldığı, yurt dışına satılacak gibi gerçek dışı söylemlerle üyelerimizden ücret talep edildiği bilgisi tarafımızı ulaşmıştır.
Söz konusu kişi ya da kişilerin Heramis Termal Tatil Köyü veya müvekkilimiz İDASU Turizm ve İşletmecilik Tic. A. Ş. İle herhangi bir ilgisi yoktur. Müvekkilimiz şirket dışında aidat toplama yetkisi olan kişi ya da kurum bulunmamaktadır.
Bu kişiler tarafından aranan devre mülk sahiplerimizin bu tür dolandırıcılık işlerine karşı duyarlı olmasını, asılsız aramalara itibar etmemelerini ve şirketimizle iletişime geçmelerini önemle rica ederiz.
Devre mülk sahiplerine saygıyla duyurulur.

İDASU TURİZM ve İŞLETMECİLİK TİC. A. Ş.

Vekilleri

Av. Yusuf GÜLEŞCİ & Av. Ayşe Nur GÜLEŞCİ

11/01/2021

Sayın HERAMİS TERMAL TATİL KÖYÜ Devremülk Malikleri,
2021 yılı aidatları, kanuni artış oranları dikkate alınarak (1+1) daireler için (1.420.00), (2+1) daireler için (1.875.00) TL olmuştur. Gecikme faizine maruz kalmamanız ve 2021 yılı tatilinizi rahat ve konforlu bir şekilde yapabilmeniz için, aidatlarınızı lütfen şubat ayı sonuna kadar aşağıda IBAN numarası verilen banka hesabımıza yatırmanız önemle rica olunur. Açıklama kısmına Üye Adı ve Soyadını, Daire ve Dönem numarasını yazmayı unutmayınız.
Saygılarımızla,

İDASU TURİZM VE İŞLETMECİLİK TİC. A.Ş.

GARANTİ BANKASI

IBAN NO : TR81 0006 2001 0990 0006 2981 86

11/12/2020

İşletmeciliğini yapmakta olduğumuz Heramis Termal Tatil Köyü’nün Yönetim Planına göre, Aralık ayının üçüncü Pazar günü (20 Aralık 2020 tarihinde) yapılması gereken Kat Malikleri Kurulu Olağan Genel Kurul toplantısı; Yeni Koronovirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereğince ve toplantı gününün kesin sokağa çıkma yasağı bulunan Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile ertelenmiştir.
Kat Malikleri Kurulunun Olağan Genel Kurul toplantısının hangi tarihte yapılacağı resmi makamlardan alınacak olurlar doğrultusunda tekrar ilan edilecektir.
Sayın Kat Maliklerimize Saygı ile Duyurulur.

İDASU TURİZM VE İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

1/12/2020

Müvekkilimiz İDASU TURİZM ve İŞLETMECİLİK TİC. A. Ş. tarafından işletilmekte olan HERAMİS Termal Tatil Köyü’nün devre mülk sahiplerini bazı kişilerin arayarak müvekkil şirket hakkında asılsız iddialarda bulunduğu, devre mülk haklarını devralmak, başka devre mülk ile değiştirmek ya da benzeri taleplerin iletildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
Söz konusu kişi ya da kişilerin Heramis Termal Tatil Köyü veya müvekkilimiz İDASU TURİZM ve İŞLETMECİLİK TİC. A. Ş. ile herhangi bir ilgisi yoktur. Söz konusu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince yasal süreç başlatılacaktır. Bu kişiler tarafından aranan devre mülk sahiplerimizin bu asılsız aramalara itibar etmemelerini ve şirketimizle iletişime geçmelerini önemle rica ederiz.
Devre mülk sahiplerine saygıyla duyurulur.

İDASU TURİZM ve İŞLETMECİLİK TİC. A. Ş.

Vekilleri

Av. Yusuf GÜLEŞCİ & Av. Ayşe Nur GÜLEŞCİ